Bygdegårdsföreningen har för närvarande ca:125 medlemmar.
Styrelsen för 2017 består av följande personer:

Ordförande: Ann Holst
Kassör: Mats Andersson
Sekreterare: Tore Österberg
Ledamöter: Gabriella Röschmann (vice ordförande)
Torbjörn Lindström
Marie Westberg
Ann-Charlotte Ekedahl

Ersättare: Birgit Andersson
Emma Edlund
Johan Andersson
Christina Näslund