Bygdegårdsföreningen består för närvarande av medlemmar från 46 hushåll.
Styrelsen för 2021 består av följande personer:

Ordförande: Ann Holst
Kassör: Mats Andersson
Sekreterare: Tore Österberg
Ledamöter: Gabriella Röschmann 
Torbjörn Lindström
Johan Andersson
Ann-Charlotte Ekedal

Ersättare: Marie Kristoffersson
Emma Edlund
Birgit Andersson
Christina Näslund