Bygdegårdsföreningen består för närvarande av medlemmar från 46 hushåll.
Styrelsen för 2021 består av följande personer:

Ordförande: Ann Holst
Kassör: Mats Andersson
Sekreterare: Tore Österberg
Ledamöter: Emma Edlund
Torbjörn Lindström
Elin Blomqvist
Kerstin Hörnfeldt

Ersättare: Marie Kristoffersson
Gabriella Röschmann
Linda Wahlström
Christina Näslund