Medlemsavgift 2017

Medlemsavgiften betalas in i början av året eller så snart medlemsskap tecknats. 

Kostnaden är 100kr/hushåll.
Vänligen sätt in på Bankgiro 409-4629 eller Swish 123 339 83 02

OBS!
Ange namn på familjen när ni betalar in.

 

Årsmötesprotokoll verksamhetsåret 2016 (pdf-fil)

Bilagorna till protokollet samt originalhandlingar finns hos sekreteraren.