Medlemsavgift 2023

Medlemsavgiften betalas in i början av året eller så snart medlemsskap tecknats. 

Kostnaden är 100kr/hushåll.
Vänligen sätt in på Bankgiro 409-4629 eller Swish 123 339 83 02

OBS!
Ange namn på familjen när ni betalar in. Meddela kassören er e-postadress, 

När du betalar din medlemsavgift till Nävertjäls bygdegårdsförening lägger vi till ditt namn och din e-postadress i vårt medlemsregister. Det använder vi för att skicka ut information om aktiviteter med mera som rör föreningens verksamhet och ditt medlemsskap. Vi lämnar aldrig ut adresser eller namn till några externa parter.

 

städlista bygdegården

Städlista som pdf för utskrift.

 

Schema veckostädning i bygdegården

2 veckor/familj, nyckel fås och lämnas vidare.
OBS! viktigt att nyckeln lämnas så att schemat rullar på.

Instruktioner finns i pärm i städskrubben.
Lämpligt att titta till bygdis en gång/vecka om det ligger uthyrningar, annars en gång/två veckor. Obs, undvik att gå in om det är uthyrt.

Kolla även whiteboardtavlan där för eventuellt
extra uppdrag.