Medlemsavgift 2019

Medlemsavgiften betalas in i början av året eller så snart medlemsskap tecknats. 

Kostnaden är 100kr/hushåll.
Vänligen sätt in på Bankgiro 409-4629 eller Swish 123 339 83 02

OBS!
Ange namn på familjen när ni betalar in. Meddela kassören er e-postadress, 

När du betalar din medlemsavgift till Nävertjäls bygdegårdsförening lägger vi till ditt namn och din e-postadress i vårt medlemsregister. Det använder vi för att skicka ut information om aktiviteter med mera som rör föreningens verksamhet och ditt medlemsskap. Vi lämnar aldrig ut adresser eller namn till några externa parter.