Historia

1955 skänkte själevads kommun skolan i Nävertjäl till den nybildade föreningen ( man krävde en registrerad förening som mottagare.) som fick överta skolan för att börja renovera och bygga om den till samlingslokal.Det var Johan Andersson Birger Kjällberg och Helge Edlund som stod i ledningen för projektet.Man gjorde lite renoveringar , man hade en vedeldad kamin inne i stora salen.Sedermera satte man direktverkande elpaneler . Vintertid hade man liten verksamhet av kostnadsskäl. Verksamheten ökade med VI UNGA ishockey bana skidtävlingar sommarfester , julfester danskurser mm mm, I början av 90-talet då man tog upp dikusioner att renovera .Det visade sig att reparation kostade 0,5 mij mer än att bygga nytt . 1993 var ett förslag till nybyggnad klar som godkändes av föreningen1994 stod den klar för invigning .I feb 1994 startade teatern.

Gamla bygdegården