Priser uthyrning 

Prislista gäller från och med 190401 (Kontrollerad 210911)

Kök ingår alltid i hyran. Städning kan utföras dagen efter och nyckel återlämnas enligt överenskommelse med vaktmästare. Extra avgift kan tas ut om städning ej är genomförd enligt hyreskontraktets regler.

Ordinarie uthyrning

Avser möten, kurser, konferenser.
För bröllop och fester se egen rubrik nedan.

  Heldag Halvdag (max 6 tim)

Hela lokalen 2500 kr 1250 kr
(Hela nedervåningen utom bagarstugan )                              

Stora salen                                          2000 kr 1000 kr

Blå rummet                                                1500 kr    750 kr

 

Uthyrning bröllop/fester
Tillgång till bygdegården fredag - söndag. Inklusive befintligt ljud och ljus.
Tillträde ytterligare dagar enligt överenskommelse och mot extra hyra.

Hela lokalen för bröllop
(Hela nedervåningen utom bagarstugan ) 5400 kr

Stora salen för bröllop                                      3000 kr

Blå rum för bröllop                                           2000 kr

Tillträde ytterligare dag 1200 kr

Kod för Wi-Fi ingår i hyran.

 

Hyresavtalets villkor:

1. För att få hyra lokalerna måste man vara myndig. Hyrestagaren måste kunna visa legitimation.

2. Hyrestagaren förbinder sig att närvara under hela arrangemanget. (Kontroll kan förekomma).

3. Rökning är inte tillåten i lokalerna. 

4. Hyrestagaren är ersättningsskyldig för eventuell skadegörelse i lokalerna och för utrustning som försvinner eller skadas.

5. Hyrestagaren är skyldig att städa lokalerna noggrant enligt bygdegårdens föreskrift.
Om städningen ej godkänns får hyrestagaren ytterligare en möjlighet att städa lokalerna. Godkänns inte heller den andra städningen anlitas en städfirma och kostnaden debiteras hyrestagaren.

6. Föremål som lämnar märken får ej sättas upp på väggar. Ex. skruvar, spikar och häftstift.

7. Nycklar till lokalerna skall återlämnas senast vid kontraktstidens utgång. Borttappad nyckel debiteras med 500kr.

8. Misskötsel innebär att hyrestagaren avstängs från att hyra lokalerna i sex månader. Upprepad misskötsel medför att man blir för alltid avstängd att hyra lokalerna.

9. Vaktmästare eller ansvarig uthyrare har rätt att gå in i lokalen under uthyrningstiden.
Ljudnivå ska hållas på en nivå som inte stör intillboende.

10. Brandskyddskontraktet ska läsas.

11. Ett hyreskontrakt upprättas mellan hyrestagaren och ansvarig uthyrare hos bygdegårdsföreningen innan nyckel lämnas ut.  

12. Hyresavtalet ska undertecknas av båda parter och en kopia lämnas till hyrestagaren.

13. Ett journummer kommer att lämnas. Ingen garanti kan dock ges för att eventuella problem som uppstår under kvällen kan lösas.

I hyran ingår alltid kök, kapprum och toaletter.

* Med halv dag avses uthyrning mindre än 10 timmar. Lokalen ska kunna hyras ut till annan på samma dag antingen före eller efter.