Info för oss som arrangerar 2022

Information kommer via föreningens kanaler.