Inställd Nävertjälsmässa 2021

Man brukar säga att hoppet är det sista som sviker men vi har trots det tvingats att tänka om. Med rådande omständigheter och framförallt den osäkerhet som råder kring pandemin, trots lättnader i restriktionerna, har vi beslutat att ställa in Nävertjälsmässan 2021. Nu håller vi tummarna för att 2022 blir ett bra år och hälsar så väl utställare som besökare varmt välkomna tillbaka.

Nyheter

2021-09-08
Man brukar säga att hoppet är det sista som sviker men vi har trots det tvinga...