Senaste nytt från styrelsen

Arbete med att förebygga störningar vid uthyrning och förberedelser inför Hantverksmässan. Det är några av nyheterna från styrelsemötet för Nävertjäls Bygdegårdsförening som hölls söndag 14 oktober.

 

 Inkommen skrivelse till styrelsen.

Styrelsen har presenterat förbättringsförslag till en grupp närboende som
skickat in en skrivelse till oss angående störningar vid uthyrningar.
De tar med sig våra förslag och diskuterar med de personer ur
gruppen som inte kunde delta vid kvällens möte. Svar från gruppen
kommer vid nästa styrelsemöte och vi fortsätter att jobba med frågan

Förberedelser inför Hantverksmässan. 

Det bubblar av förberedelser inför Hantverksmässan 3-4 November. Fantastiskt arbete utförs på många håll och vi räknar med en lyckad mässa även i år.

Nya målburar till hockeyplanen

Vi har inte hittat målburar till hockeyplanen som motsvarar tålighetskraven, så vi fortsätter att söka sådana. Kom gärna med tips till styrelsen@navertjal.com

 

Informationskanaler till våra medlemmar

När du betalar din medlemsavgift till Nävertjäls bygdegårdsförening lägger vi till ditt namn och din e-postadress i vårt medlemsregister. Det använder vi för att skicka ut information om aktiviteter med mera som rör föreningens verksamhet och ditt medlemskap. Vi lämnar aldrig ut adresser eller namn till några externa parter.

Kallelser, inbjudningar och viktigt information från bygdegårdsföreningen skickar vi ut via e-post. Vi kommer från och med nu även att lägga delar av den informationen i den slutna gruppen på Facebook som heter Nävertjäl och Hanabäck. Den gruppen har skapats för att underlätta kommunikation mellan alla som bor runt sjön. I stället för att skapa en egen grupp för bygdegårdens medlemmar testar vi att använda den gruppen. Men som sagt, all viktig information skickas även ut på mail så du som inte har Facebook kommer inte att missa något. Vill du komma med i facebookgruppen Nävertjäl och Hanabäck, söker du upp den på Facebook och ber om att få bli insläppt.

 

Nästa möte för styrelsen är söndag 18 november kl. 18.00

 

Nyheter

2019-08-18
Snart stänger intresseanmälan för utställare som vill vara med på hantverksmässa...
2019-05-26
  SKRIVDAGARNA ÄR FULLBOKADE Ett dagläger i två dagar för dig mellan 9 ...
2019-01-07
Förändrade rutiner för informationsspridning.   Denna sida kommer inte l...