Värt att veta från senaste styrelsemötet

Avloppsbytet avklarat, deposition vid uthyrning och nya målburar. Det är några av nyheterna från styrelsemötet för Nävertjäls Bygdegårdsförening som hölls söndag 19 augusti.

 

Avloppsbytet är färdigt

Under sommaren har arbetet med att byta bygdegårdens avlopp avslutats. Ett antal personer, bland annat Mats Andersson, Torbjörn Leonhed och Johan Andersson, har lagt ner många timmars arbete i den extrema sommarvärmen. Idéella timmar men också några betalda maskintimmar. Vi riktar ett stort tack till alla som hjälpt till så att vi nu har en avloppsanläggning som uppfyller alla gällande regler och krav. Skitbra helt enkelt!

 

Deposition och bättre rutiner vid uthyrning

Vaktmästargruppen har tagit fram nya rutiner för att få mer ordning när bygdegården hyrs ut till stora fester och bröllop. En deposition på 2000 kr tas ut i förskott från den som hyr och efter genomförd fest och besiktning efteråt görs en bedömning om hela eller endast delar av depositionen ska betalas tillbaka. Dessutom måste den som hyr utse en kontaktperson/nyckelansvarig som måste finnas på plats under hela festen och kunna nås på telefon av de som från bygdegårdsföreningens sida ansvarar för uthyrningen.

 

Nya målburar till hockeyplanen

Mats såg en annons om två målburar till salu med tillhörande prickskjutningstillbehör för 2000 kr. Beslutades att Mats köper in målburarna om de fortfarande finns kvar.

 

 

Informationskanaler till våra medlemmar

När du betalar din medlemsavgift till Nävertjäls bygdegårdsförening lägger vi till ditt namn och din e-postadress i vårt medlemsregister. Det använder vi för att skicka ut information om aktiviteter med mera som rör föreningens verksamhet och ditt medlemsskap. Vi lämnar aldrig ut adresser eller namn till några externa parter.

Kallelser, inbjudningar och viktigt information från bygdegårdsföreningen skickar vi ut via e-post. Vi kommer från och med nu även att lägga delar av den informationen i den slutna gruppen på Facebook som heter Nävertjäl och Hanabäck. Den gruppen har skapats för att underlätta kommunikation mellan alla som bor runt sjön. I stället för att skapa en egen grupp för bygdegårdens medlemmar testar vi att använda den gruppen. Men som sagt, all viktig information skickas även ut på mail så du som inte har Facebook kommer inte att missa något. Vill du komma med i facebookgruppen Nävertjäl och Hanabäck, söker du upp den på Facebook och ber om att få bli insläppt.

 

Nästa möte för styrelsen är söndag 19 augusti kl. 18.30

 

Nyheter

2019-01-07
Förändrade rutiner för informationsspridning.   Denna sida kommer inte l...
2018-10-26
Arbete med att förebygga störningar vid uthyrning och förberedelser inför Hantve...
2018-09-21
Nytt belopp för medlemshyra i Bygdegården och inköp av surfplatta. Det är några ...
Page-part not found : PagePostNews